Szívesség csere program - Nagydobsza

Szívesség csere program - Nagydobsza

Szakmai programhoz való kapcsolódás: Az esemény célja korosztálytól függetlenül a közösségi kohézió megerősítése, és a generációs különbségek felszámolása, amely az egyik legnagyobb akadályozó tényezője a közösségi élet fejlődésének. A szívesség csere program alapfeltétele a felajánló és az igénybe vevő kölcsönös bizalma egymás iránt, valamint az önkéntesség. A program során ezt az alapelvet kívánják a projekt szakmai megvalósítói érvényesíteni. A szívesség csere program lehetőséget biztosít arra, hogy az eltérő korosztályba tartozó célcsoportok tagjai együttműködjenek a program keretein belül, ezzel is csökkentve a generációs feszültségeket.
A szakmai programhoz kapcsolódva az eseményünk célja volt, hogy az idős korosztály átadja a hagyományokat a fiataloknak, ezáltal lehetőséget teremtve, hogy megőrizzék a tradíciókat. A fiatalok, cserébe továbbadják az ismereteiket, most jelenleg az ismerőseiknek, később a gyerekeiknek, unokáiknak, így biztosítva a hagyományok megőrzését, fenntartását. Az idős korosztály az első ilyen alkalommal bemutatta a Talpasházat, mely a település egyik meghatározó műemléki védelem alatt álló nevezetessége, jelentős történelmi múlttal.