Önkéntesek toborzása, felkésztése, segítése - Bükkösd

Az Önkéntesek toborzása, felkésztése, segítése projektelem célja felkészíteni az önkénteseket és felkelteni a lakosság aktivitását és motiválni abban, hogy tegyenek a településükért, közösségükért. A projektelem elősegíti a leendő önkéntesek számára a megfelelő színvonalú tájékoztatást és lehetőségek bemutatását.

Az önkéntes tréningre a falu lakói közül sokan jelentkeztek. A tréninget Szabó János tréner tartotta. Ismertette az önkéntesség fogalmát, az önkéntes munka lényegét.  Az önkéntes munka mások által ki nem kényszerített, el nem rendelt, nem kötelező, kifejezetten személyes akaratból született, közvetlen anyagi haszonnal nem járó tevékenység mások számára, amelyért az önkéntes munkát végző személy nem vár ellenszolgáltatást, viszonzást. Az önkéntes nem elsősorban saját családjának segít, munkálkodása hozzáadott értékként jelenik meg a fogadó szervezet életében. Kiemelte a közösség összekovácsoló szerepe mellett, hogy szebbé tehetik környezetüket, és segíthetik a község lakóit. A programon kifejtette, hogy önkéntes bármikor, bárkiből lehet, fejleszthetik szociális készségüket és kompetenciáikat. Az önkéntes tevékenység a társadalmi beilleszkedés és integráció egyik eszköze. Hozzájárul egy összetartó társadalom kialakulásához, a bizalom és szolidaritás kialakításával, illetve a társadalmi tőke megteremtésével.

A második előadást Varga Józsefné tartotta, aki az önkéntes tevékenységen belül a konkrét települési viszonykoról beszélt és a fejlesztési lehetőségekről. Az önkéntes tevékenységnek köszönhetően az emberek gyakorlatot szereznek a vezetés, kommunikáció és szervezés területén, kiszélesítik ismeretségi körüket, és gyakran ennek köszönhetően jutnak később fizetett munkahelyhez. A meghívott segítőkkel összegyűjtöttük eddigi tapasztalatainkat az önkéntes munkával kapcsolatban. Összegezve megállapítható, hogy egyre nehezebb motiválni a falu lakóinak többségét. Egy réteg viszont gyakran segít különböző programjaink szervezésekor és egyéb önkéntes tevékenységek végzésekor, például ház körüli segítségnyújtáskor. Célunk, hogy megszólítsunk olyan társadalmi rétegeket, amit eddig nem sikerült (pl.16-20 éves fiatalok). A hatékonyabb tervezés, szervezés érdekében elhatároztuk, hogy először is a jól felépített toborzási tevékenység mindenkor meghozhatja az eredményét. Felívást készítünk, melyben körül írjuk pontosan a tevékenységet. Arról is ötleteltünk, hogy hol találhatjuk meg legvalószínűbben a megfelelő jelölteket. Használjuk a rendelkezésünkre álló csatornákat is: pl. facebook. Végig gondoljuk azt is, hogy milyen formában fogadjuk a jelentkezéseket

Fitos Harry Gábor tartotta a harmadik előadást, aki az önkéntes munka jogi kereteiről beszélt. Az önkéntességet alapvetően a 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről szabályozza. Ennek a jogszabálynak a rendelkezései irányadóak az önkéntes tevékenység végzésekor. Az önkéntesség előfutárának tekinthetők a felvilágosodás eszmekörének hatására a 18. század végén létrejött önszerveződő közösségek, egyesületek (olvasókörök, diáktársaságok, melyek a közös szórakozás jegyében alakultak. Ez kibővült és ma Magyarországon t9örvény által szabályozott és rögzített, az alábbiak szerint:

  • „A társadalom tagjainak szolidaritásán alapuló
  • Az állampolgárok öntevékenységét kifejező
  • A személyeknek és közösségeiknek más, vagy mások javára ellenszolgáltatás nélkül végzett önkéntes tevékenység szabályozása.”

A jogszabály célja: A jelentős társadalmi erőforrások a közcélok elérése érdekében is mind hatékonyabban mozgósíthatóvá váljanak.

Tartalma: a közérdekű önkéntes tevékenység alapvető szabályai, kedvezmények, garanciák.

Fontos, hogy a résztvevők az önkéntesség jogi kereteit is megismerjék.