Munkaerőbázis fejlesztése - képességfejlesztő programsorozat keretében - Nagydobsza

A programon a cél, hogy lehetőséget biztosítson arra, hogy az álláskereső célcsoporttagok egyéni kompetenciái, és érdeklődési köre találkozhasson a helyi munkaerő-piac szükségleteivel. Mindezek által az álláskereső célcsoporttagok sikeresen elhelyezkedhetnek, javulhat életminőségük, valamint növekszik a térség gazdasági potenciálja, és népességmegtartó ereje. Az egyes szakmák népszerűsítése mellett lényeges, hogy a térségre jellemző szakemberhiány is csökkenjen. Ennek érdekében a már korábban résztvevőknek olyan informáló programot szükséges biztosítani, ahol a résztvevők egyéni képességei és a térségre jellemző munkaerő piaci igények együttesen kerülnek figyelembevételre.

Álláslehetőségek utáni piackutatásról az előadást munkaügyi központ dolgozója tartotta, ismertette a munkáltotokhoz vezető utat. Melyek a következő képpen érhetünk el. Újság hirdetés, munkaügyi vagy recepciós szolgálat, munkatársak munkáltatóktól kapott javaslat, barátoktól családtól kapott javaslat, munkaközvetítő ügynökségek.

Hogyan találjuk meg a munkáltatóhoz vezető utat: A hirdetés figyelmes elolvasásával, leírt jelentkezési mód követésével. Amikor valaki állást keres, akkor rengeteg csatornán keresztül informálódik: interneten, állásbörzéken, ismerősökön keresztül, csak hogy a legnépszerűbbeket említsük. Ezért kiemelt fontossággal bír, hogy a munkáltató minél több helyen jelen legyen és következetesen kommunikálja értékeit. Nyilvánvalónak tűnik, hogy a munkavállaló havi alapbére alapvetően csak rá és a munkáltatójára tartozik, ezért az alapbér összegének megismerésére illetéktelen harmadik személy elvileg nem tarthat igényt. Ehhez hasonlóan az, hogy egy adott munkanapon a munkavállaló mennyit dolgozik, elsődlegesen a felek megállapodásától függ. Ugyanakkor a munkaidő mértékének és beosztásának kérdése a munkavédelem és a népegészségügy szempontjából fontos.

Lehetőségek: Másik fontos dolog, hogy mindenki azt csinálja, amihez a legjobban ért és amiben a leghatékonyabb. A munkaerőpiac keresleti és kínálati tényezőiegyüttesen hatással vannak a foglalkoztatás színvonalára, a munkanélküliségre bérviszonyon keresztül a javadalmazás színvonalára. Ez azt is jelentheti, hogy érdemes szakembereket alkalmazni. Nagyon fontos még a lakókörnyezetben kínált lehetőségek és szakember ellátottság viszonya.

Ki tekinthető álláskeresőnek? Álláskeresőnek tekinthető az a személy, aki esetében a következő kritériumok teljesülnek, nem áll munkaviszonyban és az egyszerűsített foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételével kereső tevékenységet nem folytat,

nem folytat tanulmányokat oktatási intézmény nappali tagozatán, öregségi nyugdíjra nem jogosult, nem részesül megváltozott munkaképességű személyek járadékában vagy rehabilitációs ellátásban. Fontos továbbá, hogy azok az álláskeresők, akik sem álláskeresési járadékra, sem pedig nyugdíj előtti álláskeresési segélyre nem jogosultak, a közfoglalkoztatás keretében is elhelyezkedhetnek, akár rövid, akár hosszú távon.