Munkaerőbázis fejlesztés - Abaliget

Munkaerőbázis fejlesztés - Abaliget

A program a következő pontokból tevődött össze:

A képességeink, és ami mögötte van című részben megtudhattuk, hogy az egyén hogyan képes kibontakoztatni képességeit, és hogy melyek azok a részletek, amelyekre figyelnünk kell, hogy megerősíthessük a már meglevő képességeinket. A beilleszkedés kritériumai során taglaltuk, azokat az elengedhetetlen magatartási formákat, amelyek a hétköznapi élethelyzetekben és környezetekben megjelennek. Továbbá kifejtésre került, hogy milyen gyakorlatias módszerekkel vagyunk képesek a problémákat megoldani. A helyes kommunikációs stílus fontosságáról is szó esett, amely különböző hivatali és munkaköri kommunikációs nyelvhasználatot foglalt magába. Ebben a részben elsődlegesen a helyes kifejező mód és metakommunikáció kapott nagyobb szerepkört. Azonban hasznos információkkal lettünk gazdagabbak arra vonatkozóan, hogy a munkahelyen hogyan kell közölni információkat, kéréseket. Valamint, hogy mindeközben használjuk a már előzetesen elsajátított asszertív kommunikációt, hogy győztes-győztes helyzet alakulhasson ki egy beszélgetés során. Megtudtuk továbbá az érzelmi intelligenciának milyen nagyfokú szerepe van a mai társadalomban, és hogy e képesség birtokában, mennyivel nagyobb előnyt élvezhetünk a munkaerőpiacon. Volt szó továbbá arról, hogy maga az érzelmi intelligenciafejlesztést, mely módszerekkel érhetjük el. Kaptunk betekintést a tudományos megközelítésekről, valamint irodalmi ajánlásokat, amelyekkel könnyedén végezhető el az önfejlesztés.

A „Miben vagyok a legjobb” című részben előkerültek a képességeket felmérő tesztlapok, amelyek során mindenki felmérhette sajátos szintjét, amely útbaigazítást is adott, hogy mely képességeket szükséges továbbfejleszteni a közeljövőben. Ezek a tesztlapok továbbá mérték az érzelmi intelligencia szintjét, a kommunikációs stílust, problémamegoldó képességeket.

A program harmadik részében a „Rejtett képességeim” című részben gyakorlatias képességfejlesztő tevékenységek szerepeltek, ezek: szocializációs tréning gyakorlatok, beilleszkedést segítő képességfejlesztő-, problémamegoldó képességfejlesztő-, kommunikációs képességfejlesztő-, érzelmi intelligencia képességfejlesztő szituációs játékok, amelyek lehetőséget adtak a képességek fejlesztésére és a helyes gyakorlatias tudás bevésődésére.