Helyi nemzetiségek zenék és kultúrák bemutatkozása - Nagydobsza

Helyi nemzetiségek zenék és kultúrák bemutatkozása - Nagydobsza

Az eseményünk célja a helyi nemzetiségek által képviselt zenék, táncok bemutatása. A rendezvény elsősorban arra teremtett lehetőséget, hogy a helyi nemzetiségek fiatalabb generációi is megismerhessék a hagyományaikat és a kultúrájukat. Jelen eseménnyel a horvát nemzetiség bemutatását tűztük ki célul, az ahhoz kapcsolódó zenét, néptáncot, gasztronómiát helyeztük előtérbe. A bírót és a bírónét a községünkbe utoljára össze házasodott vagy éppen jegyes pár közül kerül kiválasztásra, akit erre a közösség felkér. Az egyik kocsin a zenészek foglaltak helyet, tamburás, harmonikás, dobos és hegedűs. Ők adták az alapját a jó hangulatnak. A szürethez és a borhoz kapcsolódó énekeket énekelve végig vonultak az utcákon. Több helyen is megálltak, ahol a kisbíró felolvasta a dobszöveget, ami községünkben az ez évben történt vicces eseményekről szólt. Felvonuló táncosaink és a Horvátországból érkező néptánc csoport minden megállónál hagyományos horvát néptáncot táncolt és énekelt. Ezzel a horvát csoporttal, 32 éve van kapcsolatunk, a község lakossága mindig szívesen látja előadásukat. A fellépésükkel hozzájárultak, ahhoz, hogy a településen élő horvát nemzetiségek, köztük a fiatal generáció is, megismerje és kedvet kapjon a nemzetiségi zenéhez, néptánchoz. A menet végül az IKSZT udvarára érkezett meg. Ezt követően mindegyik tánccsoport a színpadon is fellépett és bemutatták hagyományőrző zenéjüket, táncukat.

Az udvaron a helyi gyerekekből és felnőttekből álló néptánccsoport lépett fel horvát néptánccal, aminek nagy sikere volt, mivel most mutatkoztak be először a közönség előtt. A gyerekekből és fiatalokból összetevődő tánccsoport már hosszú ideje készült, hogy megmutathassa tudását a helyi nemzetiségek előtt. Az esemény alkalmából meg akartuk mutatni a résztvevőknek, hogy a településen élők kis csoportja milyen ügyesen elsajátította a néptáncot, zenét. A bemutatásukkal úgy véljük közelebb hoztuk a településen élő nemzetiségeket egymáshoz.