Csoportmunkában történő együttműködés fejlesztés csapatépítő tréning keretében - Bükkösd

 A rendezvény programjainak bemutatása:

A rendezvény során előként köszöntőt mondott Varga Józsefné, melyet egy nyitóéneklés követett. A fejlesztéssel érintett személyek egy olyan szervezet mindennapjaiba kapcsolódhattak be, mely a helyi hagyományok őrzésével foglalkozik már régóta a településen. Ezek a hagyományok kiemelten fontosak, hiszen ez az a forma, melynek keretében a lakosság is közösségileg részt tud venni a település fejlesztésében, a csapatban való gondolkodás készségének kialakításában. Célunk, hogy egy új közösségi fejlesztési szemléletet hozzunk létre, mely érinti a jelenlegi, de sokkal inkább az új tagokat.

Ennek okán a második programpontot egy Csapat-és közösségépítő tréning jelentette, melyet Horváth András valósított meg. A tréning központi kérdése a csoportkohézió erősítése volt. A résztvevők olyan gyakorlatsort csináltak végig, amely segítette a csoportfejlődés korai szakaszát, továbbá lefektettük az együttműködésre vonatkozó alapvető, közös szabályokat. Ezek mellett olyan stratégiai játékot is végeztek, melyek célja a célközönség megmozgatása, kommunikáció, ügyesség fejlesztése, társakba vetett bizalom erősítése, közösségből történő kiszorulás csökkentése, a teljes csapat bevonása az együttműködésre épülő játékokba.

A csapatépítés erősítette a csoport kohéziót és az új tagok esetében is. Fontos, hogy az új tagok se érezzék magukat kirekesztve és tudják, hogy mi a feladatunk.

Ennek okán a következő programpontot az egyesülettel való együttműködő szervezetekkel közös fejlesztési lehetőségek jelentették. A közösségfejlesztés során fontosak azok a partnerek, akikkel együtt lehet dolgozni és közösen meg lehet valósítani tevékenységeket. Ezek a tevékenységek többek között a táborok, közös szakmai programok és olyan együttműködések, melyek megmozgatják a teljes település lakosságát. Az új belépők esetében is fontos volt, hogy tudják és ismerjék ezeket a partnereket, így a következőkben a közös munkát és a közös szakmai eredményeket elevenítették fel. Elsőként a Kórógyi (Horvátország) partner képviselője mutatta be a közös eredményeket és szakmai programokat. A horvát partnerrel nagyon régi a kapcsolat, Nagydobszán is sok horvát él, akik a délszláv háború idején települtek ide és nem is költöztek vissza. A horvát testvérkapcsolat egy olyan közösségépítő tényező, melynek talán a legjelentősebb az érdeme. Ennek okán fontos volt, hogy az új belépők is magukénak érezzék az eredményeket. Egy másik partner, aki nem tudott jelen lenni, azonban az együttműködése fontos volt a település számára az utóbbi pár évben, Mutkalampi (Finnország). A partner segítséget nyújtott olyan szakmai anyagok kidolgozásában, melyek segítségévél a településen is sok program megvalósulhatott. Ennek okán olyan szakmai anyagok is rendelkezésre állnak, melyek a teljes lakosság számára programokat, érzékenyítést, és közösségi összefogást is eredményeznek. A partner bemutatása fontos, hiszen az új tagok is láthatják, hogy a közösségfejlesztés rengeteg együttműködéssel és olyan feladatok elvégzésével is jár, melyek nem minden esetben láthatóak a lakosság által.

A harmadik partner Szulok, Magyarlukafa, mely település hasonló helyzetben van, mint Nagydobsza. Ennek okán a partnerfalu is olyan tevékenységeket végez, mint Nagydobsza és sok közös pont van, mint a lakosság összetételében, mind a lakosság helyzetében, melyek segítségével a két település együttműködése biztosított.